top of page

BIM Akademie 2021 nakonec úspěšně za námi!

I když to ještě koncem dubna 2021 vypadalo, že se první ročník BIM Akademie i pro tentokrát z důvodu pandemie COVID-19 odloží a přesune se do dalšího školního roku 2021/2022, nakonec se podařilo zorganizovat BIM Akademii ještě ve školním roce 2020/2021, konkrétně ve druhé polovině června. V prostorech SPŠ stavební J. Gočára v Praze tak odstartovala historicky první BIM Akademie, která se uskutečnila jako součást soustředěné praxe studentů 2. a 3. ročníků téže školy.


I když původní vize BIM Akademie pracovala s myšlenkou spolupráce studentů napříč vícero středních škol stavebního zaměření, nakonec se organizátoři rozhodli v úvodním ročníku BIM Akademie pracovat s výběrem 24 studentů z druhých a třetích ročníků SPŠ stavební J. Gočára v Praze.Primárním cílem prvního ročníku BIM Akademie bylo seznámit studenty s principy metodiky informačního modelování staveb, pomoci jim osvojit si nové dovednosti v této oblasti a zvládnout zásadní principy BIM modelování. Rozvinout u nich schopnosti týmové spolupráce jak v rámci prostředí 3D/BIM softwarového nástroje, tak i v situaci sdílení informací v rámci společného datové prostředí.


Prakticky to fungovalo tak, že studenti dostali zadání zpracovat pasport budovy školy. Než se však propracovali k vlastnímu zpracování pasportu objektu školy, bylo potřeba se seznámit jak s vlastním objektem budovy školy, tak i s BIM metodikou práce. Po úvodních, obecně laděných přednáškách na téma BIM se studenti seznámili s tématy jak připravit projekt metodou BIM, jak definovat plán zavedení BIM do projektu. Seznámili se s tématem týmové spolupráce v prostředí BIM nebo nahlédli do problematiky digitální výměny dat v rámci společného datového prostředí. Lektoři pak v dalších dnech reagovali svými vstupy na konkrétní problémy vzešlé z práce na samotném 3D/BIM modelu budovy školy.


V prvním týdnu lektoři rozdělili 24 studentů do 5 týmů, z nichž každý student dostal za úkol vymodelovat předem vymezenou jednu z pěti částí objektu. Vzniklo tak 5 prototypů stavby v 5 variantách, na kterých se studenti během prvního týdnu seznamovali jak se samotnou budovou, tak i s principy 3D/BIM modelování.


V případě objektu školy postavené na přelomu 80. a 90. let 20. století dostali studenti k dispozici původní projektovou dokumentaci ve stupni prováděcí dokumentace architektonicko - stavební části.


Pro zjednodušení práce se organizátoři rozhodli objekt zpracovat na základě tohoto podkladu. Studenti se během prvního týdne měli možnost seznámit i s technologií 3D laserového skenování, nicméně prakticky jsme tento podklad při modelování nevyužívali, protože to nedovolovala konfigurace počítačů v učebně. Objekt sice za 30 let své existence prošel dílčími úpravami interiérů, ale ty nejsou zatím nikde zdokumentovány, nebo jen v dílčích projektech.

Na první pohled by se mohlo zdát, že druhý týden začali studenti v podstatě od nuly, když je lektoři přerozdělili do nových 4 týmů. Opak je ale pravdou, nasbírané zkušenosti jak ze 3D/BIM modelování, tak i možnost pochopit konstrukční systém budovy školy se ukázali jako zásadní výhoda pro práci v dalším týdnu. Pro zadání práce v týmech jsme využili rozdělení objektu školy na jednotlivé dilatační celky. Čtyřem dilatačním celkům jsme přiřadili týmy po 5-6 studentech. Každý dilatační celek představoval jeden pracovní prostor (soubor). Aby mohlo na jednom dilatačním celku pracovat v týmu více studentů najednou, byl využit nástroj pro týmovou spolupráci Archicadu, tzv. Teamwork. Celkový model budovy školy v Teamworku je tak složen ze 4 Teamworkových dílčích souborů definovaných již zmíněnými dilatačními celky budovy.


Cílem BIM Akademie bylo především ukázat studentům praktický pohled na projektování/modelování metodou BIM. Prohloubit jejich znalosti a naznačit možnosti, potenciál, ale i úskalí případné týmové spolupráce. Studenti, kteří historicky první soustředěnou praxi absolvovali si měli možnost rozšířit své dovednosti v oblasti BIM modelovacích technik a nahlédnout v souvislostech na navazující procesy metody BIM, jakými jsou především týmová spolupráce, komunikace a společné datové prostředí.


22 zobrazení0 komentářů

Kommentarer


bottom of page